Foto autors: Valters Poļakovs

Your Title Goes Here

KONTAKTI

Nodibinājums Sociālo pakalpojumu aģentūra Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja” Brīvības iela 9, Liepāja, LV-3401 NMR.nr.90011809773

Vadītāja Guna Krēgere-Medne

Tālr.: +371 29110236
E-pasts: guna.kregere-medne@agentura.lv

Ineta Jaunskalže
Audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju pakalpojuma koordinators / sociālais darbinieks

Tālr.: +371 26011395

 

Maija Zēna

Agrīnās intervences pakalpojuma koordinatore
Tālr.: +371 28346108

Margita Grulle

Audžuģimeņu biedrība “Estere”, vadītāja, audžuģimeņu
mentors
Tālr.: +371 26762245

Egija Volkova
Audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju pakalpojuma
koordinators/sociālais darbinieks,

Tālr.: +371 29297187

 

Mūsu adrese

Sociālo pakalpojumu aģentūra