Foto autors: Valters Poļakovs

Your Title Goes Here

ĢIMENES ASISTENTS

Sociālo pakalpojumu aģentūra, Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs ģimenes asistenta pakalpojumu nodrošina sekojošās pašvaldībās: Liepājā, Grobiņas novadā, Ventspilī, Kuldīgas novadā, Rucavas novadā.

Ģimenes asistents ir persona, kas sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem, kurām ir grūtības ar bērnu audzināšanu un aprūpēšanu. Ģimenes asistents sniedz atbalstu ģimenes dzīvesvietā un dodas pie ģimenes noteiktu skaitu stundu nedēļā.

Ģimenes asistents nodrošina:

  1. Asistēšanu, atbalstu un palīdzību bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā.
  2. Asistēšana un izglītošanu bērna veselības aprūpes nodrošināšanā.
  3. Izglītojošu atbalstu izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām.
  4. Izglītojošu un emocionālu atbalstu un asistēšanu bērnu un vecāku rotaļu organizēšanā.
  5. Atbalsta sniegšanu un izglītošanu mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā.
  6. Atbalsta sniegšanu un izglītošanu brīvā laika plānošanā un cita veida prasmju attīstīšanā.
  7. Atbalstu un palīdzību pastāvīgas dzīves prasmju un iemaņu attīstīšanā.
  8. Atbalstu saskarsmē ar fiziskām un juridiskām personām.

Ģimenes asistents ir persona ar izglītību, kas apguvusi apmācības programmu ģimenes asistenta darbā, kā arī saņem regulāras supervīzijas.

Sociālo pakalpojumu aģentūra