Foto autors: Valters Poļakovs

 

 

 

Your Title Goes Here

ATBALSTA PAKALPOJUMI
Sociālo pakalpojumu aģentūra, Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs piedāvā sekojošus pakalpojumus audžuģimenēm:

Topošajām audžuģimenēm:

 • -Atbalsts lēmuma pieņemšanas procesā;
  – Apmācības nodrošināšana, lai kļūtu par audžuģimeni;
  – Atbalsta pakalpojumi, kad ģimenē ir uzņemts audžubērns:
  • Individuālas psihologa, psihoterapijas speciālista konsultācijas audžuvecākam.
  • Speciālistu konsultācijas audžubērnam:
  • – Sociālā darbinieka konsultācijas;
  • – Speciālā pedagoga/ montesori pedagoga konsultācijas;
  • – Logopēda konsultācijas;
  • – Fizioterapeita konsultācijas;
  • – Bērnu psihiatra konsultācijas;
  • – Psihologa, psihoterapijas speciālista, smilšu spēles terapijas metodes speciālista konsultācijas.
  • Atbalsta grupas audžuvecākiem (dienas un vakara grupas).
  • Pilnveides apmācības.
  • Asistēšana bērna un bioloģiskā vecāka tikšanās laikā.
  • Ikdienas atbalsta sniegšana, telefona konsultācijas.
  • Praktiska atbalsta sniegšana, sadarbībā ar ziedotāju organizācijām.
  • Atbalsts, lai kļūtu par specializēto audžuģimeni – bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, krīzes situāciju audžuģimenēm.
Sociālo pakalpojumu aģentūra